Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluitenlijsten college 2018

Het college vergadert in de regel iedere dinsdagochtend. De collegevergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek of pers.

Vastgestelde besluitenlijsten 2018