Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Benut uw Ruimte om te ondernemen

Vrijdag 18 juli overhandigde wethouder Peter van Haagen het 1e exemplaar van de folder ‘Benut uw Ruimte’ aan de voorzitter van het Ondernemers Platform.

Overhandiging folder Benut uw Ruimte door Peter van Haagen aan ondernemers

Samen met het bedrijfsleven willen wij ons inzetten voor een duurzaam en concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Hiertoe zijn een visie, 8 speerpunten en 25 concrete activiteiten geformuleerd. Zij geven richting aan de uitvoering van ons economisch beleid en bieden houvast en ruimte om in te spelen op ontwikkelingen.

Wethouder Peter van Haagen bij de overhandiging van de folder aan Arthur Venselaar, voorzitter van het Ondernemers platform:

“De gemeente nodigt ondernemers uit die ruimte te zoeken en te benutten”. De folder geeft in het kort aan wat onze gezamenlijke ambities en speerpunten zijn. Dus, doe mee! De gemeentelijke organisatie en het Accountteam staan voor u klaar!”

Na de zomer geven we een eerste tussenstand op de 25 activiteiten waar we samen voor gaan en wat we al bereikt hebben.