Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleidsnota uitnodigende Ruimtelijke Ordening

De Beleidsnota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening ligt vanaf 12 april zes weken ter inzage bij het gemeentehuis of online.

De nota vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en geeft inwoners of ondernemers handvatten bij het opstellen van plannen. Dat gebeurt door duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente passen, maar ook wat er niet kan en waarom. Er zijn veel regels verdwenen en vereenvoudigd.

De beleidsnota is digitaal beschikbaar vanaf donderdag 12 april onder ter inzage. De volledige, officiƫle bekendmaking vindt u op www.overheid.nl