Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Behoud Vestiawoningen flinke stap dichterbij met bestuursakkoord

Vestia en Staedion zijn in onderhandeling over de verkoop/aankoop van de ongeveer 1100 Vestia-woningen in onze gemeente. Dinsdag 12 mei is er een bestuurlijk akkoord tussen de betrokken partijen gesloten.

Digitale ondertekening overname woningen Vestia

Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft wethouder Wonen Frank van Kuppeveld het akkoord ondertekend. In vijf andere gemeenten zijn ook soortgelijke akkoorden ondertekend.

Gezamenlijke inzet

Staedion, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, Vestia, Aedes (de branchevereniging van de corporaties) en de gemeenten willen zich gezamenlijk inzetten om de huisvestingsproblemen, die zijn ontstaan door de slechte financiƫle positie van Vestia, aan te pakken. De partijen hebben maatregelen afgesproken die de overdracht en het behoud van de sociale huurwoningen moeten garanderen.

Blij met het akkoord

Pijnacker-Nootdorp is blij dat de gemaakte afspraken in dit bestuursakkoord. De gemeente ziet dit akkoord als opmaat naar de geplande overdracht van de Vestia-woningen in november 2020. Hiermee komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van deze sociale woningen. De gemeente kan hierna met Staedion en de andere corporaties werken aan duurzaam behoud en uitbreiding van de sociale woningvoorraad.

Vestia en Staedion zijn samen verantwoordelijk voor het verkoopproces. De zes maatwerkgemeenten zijn de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Zuidplas, Westland en Pijnacker-Nootdorp, waar Vestia het complete woningbezit verkoopt.