Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijventerrein Emerald (geldend)

Het college maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend bij besluit van 26 januari 2010 het uitwerkingsplan “Bedrijventerrein Emerald 2010” van het bestemmingsplan “Bouwlocatie Delfgauw” gewijzigd te hebben vastgesteld.

Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen bij het gemeentekantoor. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan hieronder beschikbaar.

Documenten