Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Oostambacht

Bedrijvenpark Oostambacht in Nootdorp is circa 13 ha groot (netto) en bestaat uit meerdere deelgebieden met elk een eigen karakter.

Oostambacht in aanbouw

Alle bedrijfskavels zijn inmiddels verkocht. Langs de A12 is een aantal bedrijfsgebouwen nog in aanbouw. Bedrijvenpark Oostambacht bestaat uit twee deellocaties.

Oostambacht I (Kruisweg 1B) is het oudste gedeelte en heeft een kleinschalige en dorpse uitstraling met een beperkt aantal bedrijfswoningen. De maximaal toegestane milieucategorie is 3.1. Door verbetering van de openbare ruimte, zoals de aanleg van extra parkeerplaatsen, herprofilering van toegangswegen en door herinvesteringen van het bedrijfsleven is de kwaliteit van het gebied de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Oostambacht in aanbouw

Oostambacht II is met twee bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfskavels van 750 - 1.500 meter, grootschaliger dan Oostambacht I. De maximale toegestane milieucategorie is 3.2. Het gebied wordt deels omsloten door een aantal bedrijfswoningen.

Het meest grootschalige deel van Oostambacht is het zogenaamde Ovaal, met kavels die variëren van 2500 tot 5000 m², twee solitaire bedrijfspanden en drie kantoorpanden. Dit terrein heeft een gedeeltelijke oriëntatie op de A12. De maximale milieucategorie bedraagt 3.1 en 3.2. Het Ovaal leent zich bij uitstek voor de bedrijfstakken groothandel, bouw en lichte industrie.

De zichtwand langs de A12 vormt het meest in het oog springende onderdeel van bedrijvenpark Oostambacht. Aan de zijde van de woonwijk Nieuwe Veen is een woon-werkwand gerealiseerd. De maximale toegestane milieucategorie is 3.2.

Goede bereikbaarheid

Bedrijvenpark Oostambacht is prima bereikbaar.

  • Pal naast de rijksweg A12, afslag Nootdorp
  • Centraal gelegen in de zuidvleugel van de Randstad
  • Via A12 en A4 zeer goede aansluiting op Schiphol en Amsterdam
  • Lokaal goed ontsloten via de nieuw aangelegde randweg Nootdorp
  • In de nabijheid gelegen van spoorlijn Den Haag - Utrecht met het station Ypenburg en de halte Randstadrail Nootdorp tussen Den Haag en Rotterdam

Parkmanagement

Ondernemers en gebouweigenaren op Oostambacht hebben zich verenigd in de Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO) om zo de kwaliteit van het bedrijvenpark te bewaken. De vereniging wordt ondersteund door parkmanagementbureau Ericis B.V. www.bedrijvenparkoostambacht.nl.

Op zoek naar een bedrijfspand op bedrijvenpark Oostambacht

Bij het vinden van een passende bedrijfshuisvesting op één van onze bedrijvenparken kunt u gebruik maken van een Bedrijfspanden Informatie Systeem (BIS). Door uw wensenpakket in de zoekmodule van deze database in te invullen verschaft Steenworp u een overzicht van panden die aan deze criteria voldoen. Kijk op www.steenworp.nl.

Heeft u in onze gemeente een locatie op het oog of heeft u vragen? Het Servicepunt Bedrijven helpt u graag verder.