Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Heron (geldend)

Het bedrijvenpark Heron is gelegen in de ‘grote driehoek’ tussen de A12, de RandstadRail-metrolijn en de ’s-Gravenweg in Nootdorp.

Dit plan behelst de inrichting van dit gebied en de inrichting daarvan als bedrijventerrein en bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, groenvoorzieningen en water.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Heron’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Lees meer over bedrijvenpark Heron.