Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijf aan huis

Met welk beleid heb ik te maken als ik in Pijnacker-Nootdorp een bedrijf aan huis wil beginnen?

Bestemmingsplan

Eerst controleert u of het beroep wat u wilt uitoefenen binnen het bestemmingsplan valt. Hiervoor kijkt u op onze website bij Ruimtelijke plannen van de gemeente. Maar u kunt ook kijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Maximaal bruto vloeroppervlak

Verder geldt als voorwaarde voor een onderneming aan huis dat het bruto vloeroppervlak van het kantoor niet meer mag bedragen dan 30% van het bruto vloeroppervlak van de totale woning, met een maximum van 75 vierkante meter.