Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Balijrand ’s-Gravenhout, bestemmingsplan (geldend)

Op 29 januari heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ is noodzakelijk om de bestemming ten zuiden van de Hofweg in Nootdorp op basis waarvan nu nog een directe bouwtitel geldt, om te zetten naar een weidebestemming, overeenkomstig het huidige gebruik. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de kern Nootdorp, direct ten zuiden van de Hofweg en de wijk ’s-Gravenhout.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben gelegenheid gehad beroep in te dienen bij de Raad van State. De stukken kunt u hieronder downloaden en het plan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.