Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Balij 2013 (geldend)

Het bestemmingsplan “Balij 2013” (gewijzigd) is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken heeft ter inzage gelegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het deel van het Balijbos gelegen tussen de glastuinbouwbedrijven aan de Langelandseweg, de spoorlijn Den Haag – Gouda, de ’s-Gravenweg en de voormalige gemeentegrens tussen Pijnacker en Nootdorp. Het bestemmingsplan is volledig conserverend van aard en maakt dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Documenten