Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Avalex gestart met uitzetten papiercontainers

Vanaf 21 januari is Avalex gestart met het uitdelen van papiercontainers in de gemeente. Dit duurt tot en met de eerste week van februari. Alle woningen waar het huisvuil nu met minicontainers wordt opgehaald (restafval/GFT) krijgen een blauwe container voor oud papier.

Blauwe papiercontainer

Medio december 2018 is dit door Avalex aangekondigd. Bewoners die een container krijgen, hebben hier inmiddels twee brieven over gekregen.

Kleinere container

In eerste instantie heeft elk huishouden een standaard container van 240 liter gekregen om fouten/vergissingen bij het uitzetten te voorkomen. Bewoners die in plaats van de standaard container een kleinere container willen (van 140 liter), kunnen dit aan Avalex doorgeven. De containers worden dan op een later tijdstip omgeruild.

Half jaar

Mocht de container u na een half jaar niet bevallen, dan kunt u vanaf juni aangeven de blauwe container voor oud papier niet meer te willen. De bak wordt dan alsnog opgehaald.

Geen container

Inwoners die voor 10 januari hebben aangegeven dat zij de container niet willen, krijgen geen container aan huis. Na 10 januari is de voorbereiding voor het uitzetten van de containers begonnen en konden er geen adressen meer afgemeld worden. Bij inwoners die tussen 10 en 21 januari hebben doorgegeven geen container te willen, hebben deze daarom wel gekregen. Nadat alle containers zijn uitgedeeld, worden deze containers alsnog opgehaald.