Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Autodemontagebedrijven naar Heron

De gemeente Den Haag heeft 2,9 hectare grond op Heron gekocht, die zij kan verkopen aan bedrijven. De gemeente Pijnacker-Nootdorp toetst vervolgens of die bedrijven en hun bouwplannen voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Maximaal 2,0 hectare van die 2,9 hectare was bestemd voor autodemontagebedrijven uit de Binckhorst , maar nu blijkt dat 1,3 hectare voldoende is. Slechts vier van de acht autodemontagebedrijven die de gemeente Den Haag wil verplaatsen vanaf De Binckhorst hebben namelijk concreet belangstelling voor Heron.

Zoals op de kaart met verkochte percelen op Heron is te zien, worden deze vier autodemontagebedrijven centraal op het terrein gehuisvest. Tenminste, als zij voldoen aan de eisen uit het geldende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Eisen aan autodemontagebedrijven

De autodemontagebedrijven die zich op Heron willen vestigen, moeten o.a. voldoen aan de eis dat al het uitvoerende werk inpandig geschiedt en dat de autowrakken van buitenaf niet zichtbaar zijn. Van Gils is het eerste autodemontagebedrijf dat een grondreserveringsovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente Den Haag en is ook het grootste bedrijf. Via Autorecycling Nederland is tussen overheid en sector de afspraak gemaakt dat negentig procent van ‘auto’s die total loss’ zijn, wordt hergebruikt.

Van Gils voldoet aan alle certificeringen die in de sector gangbaar zijn. Het bedrijf verwerkt voornamelijk relatief jonge auto’s, waarvan naar verhouding heel veel onderdelen (90%) nog te hergebruiken zijn. Zij zijn dus heel duurzaam bezig. Uit de aangeleverde auto’s worden in de werkplaats de vloeistoffen gehaald en daarna worden deze gedemonteerd. Het restant wordt dan zo snel mogelijk opgehaald en afgevoerd.

Beeldkwaliteit

Van Gils is een autodemontagebedrijf dat in de praktijk vergelijkbaar is met de aanblik van een gewoon autobedrijf met een ontvangstruimte met kantoren, een werkplaats en een groot magazijn waar de nog bruikbare onderdelen van auto’s worden opgeslagen. Van buitenaf is niet te zien dat het een autodemontagebedrijf is.

Van Gils zal rond zijn terrein een goede afscheiding maken met muurtjes, hekken en heggen. Zo groen en aantrekkelijk ogend als mogelijk. Voor alle duidelijkheid: Van Gils gaat niet shredderen ofwel pakketjes maken van de auto’s. Het overblijfsel van de auto wordt netjes afgevoerd naar elders.

Keuze voor HeronVan Gils heeft gekozen voor Heron vanwege de bereikbaarheid en de ligging. “Heron is als bedrijvenpark zometeen de poort van Den Haag. De toegangswegen en de verbindingen zijn ideaal, met de oprit naar de A12 vlakbij. Wij hebben juist voor Heron gekozen, omdat de gemeente Pijnacker-Nootdorp hoge eisen stelt. Daardoor wordt bevorderd dat zich hier straks alleen concurrerende autodemontagebedrijven vestigen die net als wij op een moderne en efficiënte manier netjes willen werken.”

Wethouder Peter van Haagen is blij, dat ook andere belangstellenden voor vestiging op Heron overtuigd zijn van het feit, dat de autodemontagebedrijven straks geen overlast gaan geven. “Gerenommeerde bedrijven als Heembouw, Janssen De Jong en zeker ook Riverdale zouden zich hier echt niet vestigen, als ze er niet van overtuigd zouden zijn dat het een mooi en representatief bedrijvenpark wordt”, aldus Van Haagen.