Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Autobusmuseum, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan “Autobusmuseum” vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Dit plan voorziet in de vestiging van een autobusmuseum in de Oude Polder van Pijnacker.

De stukken zijn hieronder te downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in het gemeentehuis in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u indienen door het Formulier inspraak vobp Autobusmuseum in te vullen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Op 25 juni 2018 is er een inloopbijeenkomst. U bent welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Tijdens deze avond kunt u het voorontwerp bekijken en kunt u vragen stellen aan juridisch beleidsmedewerkers van de gemeente.