Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Autobusmuseum, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan “Autobusmuseum” heeft vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Dit plan voorziet in de vestiging van een autobusmuseum in de Oude Polder van Pijnacker.

De stukken zijn hieronder te downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen.