Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Auditcommissie

Een bijzondere raadscommissie is de auditcommissie. De auditcommissie ondersteunt de gemeenteraad bij financieel technische onderwerpen. Het is een afstemmingsoverleg over onderwerpen die vooral te maken hebben met de accountant. De auditcommissie brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad.

Taken auditcommissie

  • Afstemmen jaarlijkse onderzoeksprogramma door de accountant;
  • Adviseren over (tussentijdse) rapportages en andere verslagen van de accountant;
  • Evalueren van de werkzaamheden van de accountant;
  • Toezicht houden op de kwaliteit van interne en externe financiële rapportages en het bespreken accountantsrapporten, programmaverantwoording e.d.;
  • Bespreken van het controleprotocol en opdrachtverstrekking, managementletter en rapport van bevindingen;
  • Bespreken van de door de griffier beheerde raadsbudgetten;
  • Kascontrole van de jaarlijkse verantwoording van de fractiegelden

Vergaderingen

Samenstelling Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit ten hoogste zeven raadsleden. Op 31 mei 2018 heeft de raad de volgende leden benoemd: