Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Andere invulling Mantelzorgcompliment

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De regeling Mantelzorgcompliment is vervallen, de gemeente zoekt nu een andere invulling.

Hulp door mantelzorger bij aankleden

Tot vorig jaar betaalde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ‘Mantelzorgcompliment’ aan een beperkte groep mantelzorgers. Door de veranderingen in de Wmo verviel deze regeling.

Andere invulling

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat, samen met bijvoorbeeld mantelzorgers, aanbieders van mantelzorgondersteuning in Pijnacker-Nootdorp en de WMO-raad, een passende invulling hiervoor bedenken. Waarschijnlijk wordt het een waardering in natura, zoals een extra investering in ondersteuning van mantelzorgers. Dat ligt dus nog niet vast. Zodra meer bekend is, volgt informatie via de gemeenteberichten.