Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alternatief plan Bergboezem

Het bestuur van de Groenzoom heeft besloten om een nieuw plan voor de Bergboezem vast te stellen.

Vogel zwemt in de Dobbapls met op de voorgrond riet en op achtergrond struiken en bomen

Dat alternatieve plan is gemaakt door de natuur- en milieuverenigingen uit de omgeving van de Groenzoom.

Ook het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie zijn positief over dit alternatieve plan. Een groot succes voor de natuur- en milieuorganisaties, die jarenlang hun bezwaren hebben geuit tegen de plannen voor de Bergboezem. Het bestuur van de Groenzoom is dan ook tevreden met het maatschappelijk draagvlak dat er nu is gevonden voor dit alternatief.

Informatieavond

Alle natuur- en milieuorganisaties staan u graag te woord op de informatieavond voor belangstellenden op 9 april van 18.00 tot 21.00 uur in het projectbureau van de Groenzoom, Kleihoogt 7a, Berkel en Rodenrijs.