Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Alles over de Adviesraad Sociaal Domein

Op 1 januari 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van start gegaan. De ASD adviseert het college over het gevoerde beleid of te voeren beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, en Werk en Inkomen.

Ook bewaakt de ASD of de gemeente inwoners en organisaties bij de beleidsontwikkeling betrekt en of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben.

De ASD is een belangrijke schakel tussen de gemeente enerzijds en burgers die ondersteuning ontvangen van de gemeente of zich inzetten voor de samenleving anderzijds. De ASD vervult dus een maatschappelijk nuttige en voor de gemeente belangrijke functie.

Samenstelling

De ASD bestaat uit een voorzitter en 9 leden. De ASD wordt versterkt door een netwerk van personen op wie een beroep kan worden gedaan omdat zij veel ervaring met een uitkering of voorziening of een bijzondere deskundigheid op Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Werk en Inkomen hebben. De ASD wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Van links naar rechts: Claudine van Boxtel, Ad van Winden, Monique Dekker, Jan Botermans, Lisette de Vreede, Jos Arends, Hetty Harmse, Jessica van Ruitenburg, Coby de Koning, Sandra van Overveld en Piet van Adrichem.

Taakverdeling

Onafhankelijk voorzitter : de heer P. van Adrichem
Secretaris : mevrouw S. van Overveld-Rensen

Leden:

 • De heer J.B. (Jos) Arends
 • De heer J.P.M. (Jan) Botermans
 • Mevrouw C.C.A. (Claudine) van Boxtel
 • Mevrouw M.G.M. (Monique) Dekker-van der Maarel
 • Mevrouw H.J.G. (Hetty) Harmse-Vis
 • Mevrouw C. (Coby) de Koning
 • Mevrouw J. (Jessica) van Ruitenburg-Visser
 • Mevrouw E.M.H. (Lisette) de Vreede
 • De heer A.B.W. (Ad) van Winden

U kunt contact opnemen met de ASD via e-mail: adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com