Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Agenda's en verslagen Wmo-raad

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn om praktische redenen niet openbaar. De agenda's en verslagen (in PDF) zijn wel te downloaden.