Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Afvalinzameling met vrieskou

Afgelopen week had Avalex moeite om alle groene mini-containers met groente-, fruit- en tuinafval (gft) te legen in de vrieskou.

Openstaande groene GFT-bak in de sneeuw met daarin afval

Deze week zet Avalex extra in op het legen van containers met restafval.

Door de vrieskou blijft veel vastgevroren gft-afval in de container zitten, zodat veel bakken niet of niet helemaal geleegd konden worden. Vaker omschudden van containers is niet mogelijk, omdat het kunststof waarvan de container is gemaakt bij vrieskou kwetsbaar is. Avalex verzocht inwoners dan ook om GFT-containers die afgelopen woensdag niet of niet geheel zijn geleegd weer op eigen terrein te plaatsen. De weersomstandigheden blijven voorlopig nog hetzelfde, dus Avalex rijdt deze routes niet na.

Extra inzet bij inzameling restafval

Na de slechte ervaringen met het legen van groene containers heeft Avalex besloten tijdens de vorstperiode geen gft-routes meer te rijden en extra mensen en materieel in te zetten bij het legen van minicontainers van restafval en van boven- en ondergrondse verzamelcontainers. In de grijze containers met restafval zit over het algemeen minder nat afval, daarom kunnen deze containers beter geleegd worden tijdens vorstperioden. Avalex zal deze week dus in principe alle grijze containers in onze gemeente kan legen. Mits zij goed toegankelijk zijn voor de vuilniswagen en de vuilophalers.

Verzamelcontainers

Ondanks extra inzet kan ook de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers vertraging opleveren. Is de container vol? Probeer een nabij gelegen container of neem uw huisvuil mee terug. Plaats geen afval naast de containers. De container wordt zo spoedig mogelijk geleegd.

Vragen?

Heeft u vragen over de afvalinzameling? Neem dan contact op met Avalex via 0900 0507. De laatste stand van zaken over afvalinzameling tijdens de vrieskou en tips om vastvriezen van afval in containers te voorkomen vindt u op www.Avalex.nl en de twitterpagina @Avalex_Nieuws.