Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Adviezen adviesraad Werk en Inkomen

De Adviesraad Werk en Inkomen geeft het college (ongevraagde) adviezen over verschillende onderwerpen. Deze adviezen zijn op deze pagina te vinden als PDF-bestanden.

Beleidsplan schuldhulpverlening

April 2016

Vluchtelingenproblematiek

November 2015

Cliƫntondersteuning

Oktober 2015

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015

Juli 2015

Beleidsregels Participatiewet

November 2014

Besteding vrijkomend bedrag vanuit de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

September 2014

Verordeningen en beleidsregels Participatiewet

September 2014

Nota Uitwerking decentralisaties Sociaal Domein 'Keuzes maken'

Mei 2014

Jeugdsport- en cultuurfonds

Oktober 2013

Taakmutatie bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen

September 2013

Startnotitie implementatie Participatiewet

Mei 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

april 2013

Beleidskeuzes implementatie Fraudewet en Wet Huisbezoeken

maart 2013