Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Advies over het kappen van bomen

Voor het kappen van bomen en houtopstand gelden bepaalde regels. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hakbijl in een boomstronk

Vergunning nodig?

In de APV staat u in in de volgende gevallen een (omgevings)vergunning moet aanvragen:

  • voor het kappen van alle bomen met een stamdoorsnee van 25 centimeter of meer (gemeten op 1,30 meter hoogte van de grond);
  • voor het kappen van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van minimaal 50 m².

Aanvraagprocedure

De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt binnen 8 weken een besluit op een aanvraag. Dit kan een verlening of een weigering zijn. Dit besluit wordt gepubliceerd in de gemeenteberichten, die wekelijks op woensdag verschijnen in Telstar. Houd er rekening mee dat u de eerste zes weken na afgifte van de vergunning, in verband met mogelijke bezwaren, niet mag kappen. Een kapvergunning is twee jaar geldig.

Broedseizoen 15 maart - 15 juli

De Flora- en Faunawet bepaalt dat te allen tijde broedende vogels niet mogen worden gestoord. Aangezien de meeste broedgevallen plaatsvinden in de periode tussen 15 maart en 15 juli (het broedseizoen) wordt afgeraden om in deze tijd te kappen en/of te snoeien. Alleen door het nemen van speciale maatregelen kan hiervan worden afgeweken.

Aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kappen vindt u in het product 'Kappen, vergunning'.