Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Actieplan geluid 2014-2018 (geldend)

Het Actieplan geluid 2014-2018 heeft ter inzage gelegen en is hieronder te downloaden.

Het Actieplan geeft gevolg aan de wettelijk verplichting om de geluidsituatie binnen de gemeente in beeld te brengen, te beheren en zo mogelijk te verbeteren.