Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

AckersWoude officieel van start

Wethouder Peter van Haagen onthulde vrijdag 31 mei het nieuwe logo van AckersWoude. Hiermee is de nieuw te bouwen wijk officieel van start gegaan.

Paal met uithangbord met tekst Ackerwoude

Het logo is geplaatst aan een houten telegraafpaal langs de hoek Klapwijkseweg met Monnikenweg, passend bij de landschappelijke sfeer van de wijk. De locatie is gekozen omdat deze aan een van de toegangswegen naar het toekomstige AckersWoude ligt. Tegelijkertijd is de website www.ackerswoude.nl gelanceerd. Hier is meer te vinden over de uitstraling van de wijk en de twee verschillende woonmilieus; het dorpse AckersWoude Brink en het meer groene en rustige AckersWoude Landrijk. Daarnaast is er nu al de mogelijkheid om in te schrijven op de eerste vrije kavels via de website.

Ontwikkeling nieuwe stijl

Vanaf de start van de herontwikkeling begin 2012 is in iets meer dan een jaar van AckersWoude een onderscheidende wijk gemaakt. Een duurzaam raamwerk van groen, water en wegen en daarbinnen veel flexibiliteit voor de uiteindelijke invulling. De raad heeft op 30 mei ingestemd met het zeer flexibele voorontwerpbestemmingsplan. Hiermee laten we zien dat de gemeente een nieuwe weg van ontwikkelen is ingeslagen.

Meer weten?

Kijk op de website www.ackerswoude.nl, volg ons op twitter.com/Ackerswoude en Facebook: facebook.com/Ackerswoude