Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude (geldend)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 1 december 2009, kenmerk PZH-2009-141686378A, het bestemmingsplan AckersWoude gedeeltelijk goedgekeurd.