Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude 2019, ontwerpwijzigingsplan ( in procedure)

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2019’ heeft ter inzage gelegen.

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de gerealiseerde en/of vergunde situatie van een gedeelte van Ackerswoude vast te leggen. Middels verschillende wijzigingsplannen wordt het ‘Woongebied’ omgezet in de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Een eerste wijzigingsplan is in 2016 gemaakt. Dit wijzigingsplan zet een volgend gebied om van ‘Woongebied’ naar de gerealiseerde/vergunde gedetailleerde bestemmingen (zie verbeelding voor het exacte plangebied).

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen.