Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude 2016 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2016’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. De stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Plangebied

Het plangebied betreft een strook grond aan de Monnikenweg te Pijnacker. Deze regeling is vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraaknummer: 201409942/1/R4).