Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Achter Noordeindseweg 10 Delfgauw (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 12 januari 2016 het "Wijzigingsplan achter Noordeindseweg 10 Delfgauw" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Historische kern Delfgauw”, en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de oprichting van totaal maximaal 2 woningen in het plangebied (bestemmingen "Wonen" en "Tuin").

Inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende heben ter inzage gelegen. Het wijzigingsplan is hieronder te downloaden en beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kon eenieder beroep indienen.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.