Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Accommodatieplan maatschappelijk vastgoed

In het Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014 staat onder meer voor welke maatschappelijke accommodaties de gemeente zich verantwoordelijk voelt en voor welke niet.

De gemeente heeft een wettelijke taak bij de huisvesting van het (bewegings)onderwijs. Het vastgoed dat hiervoor minimaal noodzakelijk is, heet het maatschappelijk kernvastgoed. Maatschappelijke accommodaties die niet tot het maatschappelijk kernvastgoed behoren, komen in aanmerking voor de volgende mogelijkheden:

  1. Verkopen
  2. Kostendekkend verhuren
  3. ‘Om niet’ in gebruik geven
  4. Slopen/herontwikkelen

In het Integraal accommodatieplan staan nog géén uitspraken over wat er in de toekomst precies met de accommodaties gaat gebeuren die niet tot het kernvastgoed behoren.

Betrekken organisaties

Bij het vervolgproces wil het college belanghebbende organisaties graag betrekken. Dit volgt na besluitvorming. De raad besluit naar verwachting in november over het Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014. De planning van de raadsvergaderingen vindt u op: www.pijnacker-nootdorp.nl > gemeenteraad.

Heeft u vragen over het Integraal accommodatieplan? Neem dan contact op met beleidsadviseur Sjoerd van der Sluis, tel. 14 015. E-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.