Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aardwarmteproject Noukoop - Balijade

In 2009 hebben 26 tuinders in de glastuinbouwgebieden Noukoop en Balijade het Tuinderscollectief Noukoop opgericht. Dit collectief heeft met succes een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd.

De gemeente is in 2010 toegetreden tot het collectief. Samen met de gemeente hebben de tuinders nader geologisch onderzoek en haalbaarheidsonderzoek verricht. Uit onderzoek bleken twee aardwarmteclusters het meest interessant: Noukoop (6) en Balijade (7). Hiervoor is in 2013 een subsidie duurzame energie (SDE+) verkregen.

Onvoldoende putvermogen

Het Noukoop Collectief heeft eind 2013 het consortium Ballast Nedam, Stedin en Agro-energy gevraagd een business case op te stellen. Uit geologisch onderzoek blijkt dat in het betreffende gebied het putvermogen te laag is (< 5 MW). Door de huidige economische omstandigheden in de glastuinbouw, de hogere boorkosten en de vele risico’s die aardwarmte met zich mee kan brengen is een boring momenteel niet rendabel. Het aardwarmteproject is voorlopig gestopt.

Verder onderzoek

De gemeente is - op verzoek van de tuinders - in gesprek met het Programmabureau Warmte Koude. We kijken hoe bronnen van 5 MW door een betere risicoafhechting en financiële bundeling van aardwarmteprojecten in de toekomst toch gerealiseerd kunnen worden. Naast de Delft- en Rijswijkzandlagen zijn er nog kansen voor diepere aardwarmte zoals in Westland (4-6 km) en ondiepere aardwarmte (< 1 km).

Kaartje met lopende warmteprojecten in Pijnacker-Nootdorp 1. Ammerlaan 2. Ammerlaan 3. Ammerlaan 4. Duijvestijn 5. Duijvestijn 6. Noukoop 7. Balijade 8. Solid Energie 9. Van den Berg Roses