Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aardwarmtenetwerk Solid Energie

Paprikakwekers Kees Ammerlaan en Dick Oosthoek hebben het initiatief genomen om in het tuinbouwgebied FES Oostland naar aardwarmte te gaan boren en warmte te gaan leveren in het glastuinbouwgebied en stedelijke omgeving. Ze werken samen onder de naam Solid Energie.

Solid Energie en de gemeente hebben in juli 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel:

  • Snelle realisatie van een aardwarmte cluster als stimulans voor de doorontwikkeling en herverkaveling van het FES Oostland.
  • Verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte in het gebied. Dit betekent dat het aardwarmtedoublet –voor zover mogelijk- zo gesitueerd wordt dat zoveel mogelijk aardwarmte onttrokken kan worden.
  • Verkennen van de mogelijkheden om de aardwarmte ook in de nieuwe woonwijk Ackerswoude te gebruiken.

Laag putvermogen Pijnacker Oost

In het afgelopen jaar heeft Solid Energie de aardwarmtepotentie in de Delft- en Rijswijkzandlagen nader laten onderzoeken door IF Technology. Uit geologisch onderzoek komt naar voren dat in het gebied Pijnacker Oost (nummer 8 op het kaartje) het putvermogen laag is (< 5 MW).

Uitgangspunt voor de beide ondernemers is dat de warmtelevering economisch rendabel is en een substantiële C02-reductie met zich meebrengt. Dit blijkt in de huidige economische omstandigheden in de glastuinbouw - met de hoge boorkosten en risico’s die het boren naar aardwarmte met zich mee kan brengen - voorlopig niet haalbaar.

FES Oostland

Solid Energie en de gemeente hebben nauw samengewerkt om de verduurzaming van het FES-Oostlandgebied vorm te geven. De gemeente heeft dit project actief gefaciliteerd door haar opgedane kennis uit eerdere projecten in te zetten en mee te denken over het oplossen van knelpunten. Daarnaast heeft zij het traject rondom de vergunningverlening begeleid.

Verder onderzoek

De gemeente is - op verzoek van de tuinders - in gesprek met het Programmabureau Warmte Koude. We kijken hoe bronnen van 5 MW door een betere risicoafhechting en financiële bundeling van aardwarmteprojecten in de toekomst toch gerealiseerd kunnen worden. Naast de Delft- en Rijswijkzandlagen zijn er nog kansen voor diepere aardwarmte zoals in Westland (4-6 km) en ondiepere aardwarmte (< 1 km).

Kaartje met lopende warmteprojecten in Pijnacker-Nootdorp 1. Ammerlaan 2. Ammerlaan 3. Ammerlaan 4. Duijvestijn 5. Duijvestijn 6. Noukoop 7. Balijade 8. Solid Energie 9. Van den Berg Roses