Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aardwarmtenetwerk Ammerlaan

In 2010 realiseerde Ammerlaan - als eerste sierteeltbedrijf in Nederland - succesvol een aardwarmteboring. Hierbij legde de onderneming als eerste in Nederland een koppeling tussen de glastuinbouw en bestaande utiliteitsbouw. Ammerlaan zal ook warmte gaan leveren aan 470 bestaande appartementen.

De appartementen in de wijk Pijnacker Noord zijn van woningbouwcoöperatie Rondom Wonen en deels van particuliere woningbezitters. Met de levering aan de zestien flats is 10% van de broncapaciteit gemoeid. In totaal kan Ammerlaan 200 m3/uur aardwarmte oppompen.

Aardwarmte boor Ammerlaan

Eerste project in Nederland (1)

Ammerlaan The Green Innovator kweekt jaarlijks 500.000 groene planten van 30 tot 350 centimeter in 400 soorten en variëteiten. De aardwarmte van 70 °C op 2.200 meter diepte verwarmt niet alleen de 4,25 hectare eigen kassen. Op 17 februari 2011 is de levering van aardwarmte aan het nabij gelegen sport- en zwemcomplex De Viergang en het Stanislascollege gestart. Snel daarna werden ook enkele collega-kwekers nabij Ammerlaan aangesloten.

Project Noordpolder (2)

Om de aardwarmtebron zo optimaal mogelijk te benutten worden nog eens zeven kwekers in de Noordpolder met ca. 25 ha glas op het aardwarmtenetwerk aangesloten. De Noordpolder is het bovenste deel van het glastuinbouwgebied Pijnacker West. Het aardwarmtenetwerk is zo gedimensioneerd dat meerdere (duurzame) warmtebronnen hierop aangesloten kunnen worden. Met dit aardwarmtenetwerk wordt een CO2 reductie van 7.000 ton gerealiseerd.

Project Pijnacker Noord (3)

Eind 2015 zal Ammerlaan warmte gaan leveren aan 470 bestaande appartementen van Rondom Wonen. Tussen juli en december wordt de warmwaterleiding langs 16 flats in de wijk Pijnacker Noord aangelegd. Om de levering mogelijk te maken wordt het hele warmtesysteem aangepakt. Ammerlaan levert warmte van 65 °C. Om de woningen met deze wat lagere temperatuur te verwarmen zijn aanpassingen nodig. In de keuken en woonkamer worden de radiatoren vervangen door grotere exemplaren met meer warmteafgifte-vermogen. Ook wordt een warmtepomp ingezet om waar nodig extra warmte te generen en de warmtelevering efficiënt te laten verlopen. Het project kan gezien worden als een voorbeeldproject voor toepassing van aardwarmte in de bestaande bouw.

Emissiereductie

Met de aardwarmtelevering wordt de verwarming van de appartementen nagenoeg energieneutraal. Er wordt 622 ton CO2 bespaard; een vermindering van 95%. Ook de luchtkwaliteit in de directe omgeving van Pijnacker-Noord verbetert door de aardwarmtelevering; een vermindering van de schadelijke NOx met 54%. Voor de warmte en distributiepompen koopt Ammerlaan natuurstroom in.

Subsidies

Het project is in 2012 gestart en kan nu, na drieënhalf jaar voorbereiding, de uitvoering in. Het project is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking tussen Ammerlaan en Rondom Wonen met actieve ondersteuning van de gemeente. Het is financieel haalbaar geworden door de -met succes door de gemeente aangevraagde- subsidie van het Stadsgewest Haaglanden en een Europese subsidie van Kansen voor West.

Europese vlag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Meer informatie

Meer informatie over Ammerlaan vindt u op www.ammerlaan-tgi.nl. Zie ook de uitzending van Een Vandaag. Meer informatie over de aardwarmtelevering aan de appartementen vindt u op de website van woningcorporatie Rondom Wonen. Lees ook het nieuwsbericht Start aardwarmteproject en het factsheet:

Kaartje met lopende warmteprojecten in Pijnacker-Nootdorp 1. Ammerlaan 2. Ammerlaan 3. Ammerlaan 4. Duijvestijn 5. Duijvestijn 6. Noukoop 7. Balijade 8. Solid Energie 9. Van den Berg Roses Kaartje met lopende warmteprojecten in Pijnacker-Nootdorp 1. Ammerlaan 2. Ammerlaan 3. Ammerlaan 4. Duijvestijn 5. Duijvestijn 6. Noukoop 7. Balijade 8. Solid Energie 9. Van den Berg Roses