Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten voor Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade

De gemeenteraad besloot op 19 maart 2020 gronden aan te wijzen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is. De aanwijzing geldt voor de glastuinbouwgebieden Dwarskade in Nootdorp en Rijskade, Overgauw en Balijade in Pijnacker.

  • Aan de gronden is de bestemming ‘woongebied’ toegedacht, dat wijkt af van het huidige gebruik als glastuinbouwgebied.
  • Het voorkeursrecht geldt maximaal drie jaar, tenzij voor het einde daarvan een andere planologische maatregel is vastgesteld.
  • De aanwijzing trad in werking op de dag na formele, rechtsgeldige publicatie van het besluit in de Staatscourant (op maandag 23 maart).

Gevolgen

Door vestiging van het voorkeursrecht moet een eigenaar van een aangewezen perceel, als hij of zij dat wil verkopen, dit eerst te koop aanbieden bij de gemeente.

Inzage stukken

Het besluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Iedereen kon tijdens de inzageperiode een bezwaar indienen.