Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanpassing ontwerp Vrouwtjeslant fase 4

Op 10 juli 2014 is het voorlopig ontwerp van Vrouwtjeslant fase 4 aan de bewoners van de wijk gepresenteerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan met alle reacties op dit voorlopige ontwerp.

Nota van beantwoording

De afgelopen maanden zijn gebruikt voor het overleggen met bewoners. Een aantal punten in het ontwerp is aangepast. Ook is begonnen met het opstellen van een nota van beantwoording. In deze nota staat hoe de gemeente is omgegaan met vragen en opmerkingen van bewoners over het voorlopig ontwerp.

Nog in overleg

Een aantal bewoners van Vrouwtjeslant is het niet eens met het ontwerp. Het gaat hierbij om parkeren, het kappen van bomen en de effecten van de werkzaamheden op de leefomgeving van de huismus. Op dit moment is de gemeente nog in overleg met deze bewoners. Dit heeft gevolgen voor de planning.