Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanpassing Meidoornlaan Nootdorp

De Meidoornlaan is in de tweede fase van de herinrichting Vrouwtjeslant opnieuw ingericht. Nu de Meidoornlaan geen bus- en brandweerhoofdroute meer is, kunnen we boven op de nieuwe inrichting snelheidsremmende maatregelen nemen. Zo wordt de weg een stuk veiliger.

Inrichting opnieuw bekeken

In een eerdere fase van de herinrichting waren de bus en brandweerroute bepalend voor het ontwerp voor de Meidoornlaan. Inmiddels rijdt er geen bus meer en is de Meidoornlaan geen onderdeel meer van de hoofdroute van de brandweer. Daarom is de inrichting opnieuw bekeken. We nemen snelheidsremmende maatregelen om te hard rijden af te remmen. Begin 2014 leggen we in de Meidoornlaan - tussen de kruisingen van de Julianastraat en het Oosteinde - drempelplateaus aan.