Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Avalex

Vanaf 15 februari 2018 geldt een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Avalex in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met deze wijziging blijft Avalex een gemeenschappelijke regeling, maar vereenvoudigt de aansturing en besluitvorming.

De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft één bestuur in plaats van het voormalige Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Dit vereenvoudigt aansturing en besluitvorming. Collegeleden van de zes gemeenten vormen het bestuur. Raadsleden maken geen deel meer uit van het bestuur.

De bestaande bestuursvorm voldeed niet meer aan de wettelijke vereisten, zoals vastgelegd in de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast brengt een bedrijfsvoeringsorganisatie een betere scheiding aan tussen opdrachtgever- en eigenaarschap. Zo ontstaat helderheid over de rollen en de rolscheiding tussen colleges en gemeenteraden. De gemeenten willen dat er vanuit deze bedrijfsvoeringsorganisatie wordt gezorgd voor een betere en efficiëntere dienstverlening voor inwoners en dat er ruimte is voor de gemeenteraden om te bepalen hoe zij de afvalinzameling in hun gemeente willen vormgeven.

Eerste stap aanpassing bestuursvorm

De nieuwe gemeenschappelijke regeling is een eerste stap in een onderzoek naar de toekomstige bestuursvorm van Avalex. Dit onderzoek moet leiden tot een keuze uit verschillende opties, zoals herstructureren van Avalex of een fusie van Avalex met een andere organisatie. De gemeenteraden en colleges willen eerst over volledige informatie beschikken over de voors en tegens van de opties voordat zij een keuze maken. We streven ernaar dat de gemeenteraden uiterlijk 1 november 2018 hierover verdere besluiten nemen.