Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aannemer Gebr. Van Kessel gaat aan de slag

Na een aanbestedingsprocedure is nu bekend dat aannemer Gebr. Van Kessel Vrouwtjeslant fase 4 gaat uitvoeren. Op 18 april wordt gestart met het werk. Gebr. Van Kessel is bekend in de wijk, omdat deze aannemer ook fase 2 en 3 heeft uitgevoerd.

Logo van Aannemer Gebr. Van Kessel

Volgorde werkzaamheden

De aannemer heeft op tekening aangegeven in welke volgorde het werk uitgevoerd gaat worden. Gebr. Van Kessel start met de parkeervakken aan de Larixlaan en gaat daarna door met de riolering aan de Mimosadreef. De parkeerpleinen en hofjes volgen. Er wordt aan één parkeerplein tegelijk gewerkt om zo min mogelijk hinder voor het parkeren te veroorzaken.

Nadat de riolering vervangen is, wordt de nieuwe inrichting direct aangebracht. De Sytwinde vormt hierop een uitzondering: deze straat wordt gefaseerd voorzien van nieuwe riolering en de herinrichting volgt pas als de hele fase gereed is. Zo hoeft er geen zwaar vrachtverkeer over de nieuwe bestrating te rijden. Het streven is om de speelplek voor de zomervakantie af te hebben. Als afsluiting worden in november/december de nieuwe bomen en planten aangebracht.

De verwachting is dat het werk voor de kerst van 2016 gereed is. Door allerlei omstandigheden kan deze planning in- of uitlopen. De actuele planning en overige informatie is te vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl/vrouwtjeslant.