Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanleg voetgangersbruggen Pijnacker Noord

Op maandag 11 april beginnen de werkzaamheden voor de realisatie van twee voetgangersbruggen in de Parkbuurt in Pijnacker-Noord.

De werkzaamheden duren circa 2 weken en kunnen af ten toe enige verkeershinder veroorzaken in de Troelstralaan (hoofdroute) en Nobellaan (bij de Einsteinlaan). De bruggen worden aangelegd volgens het ontwerp voor de Parkbuurt. Eén brug komt over het boezemwater, vlak bij het gemaal van het Hoogheemraadschap. De andere brug komt over de sloot met de lange vlonder, tussen de Parkbuurt en Geleerdenbuurt.