Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanleg Komkommerweg

De nieuwe Komkommerweg wordt aangelegd tussen de Delftsestraatweg en de provinciale weg N470.

Luchtfoto van Pijnacker met ontwerp Komkommerweg ingetekend tussen Delftsestraatweg en N470

De Komkommerweg wordt een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe. Het fietspad langs de Komkommerweg verbindt straks de fietspaden langs de Delftsestraatweg met het fietspad langs de N470.

Inclusief rotonde N470 en fietstunnel

De Nieuwe Komkommerweg wordt met een rotonde aangesloten op de N470. Het fietspad langs de N470 gaat met een tunnel onder de Nieuwe Komkommerwegdoor. Zo kunt u via het bestaande fietspad langs de N470 zonder belemmeringen van Pijnacker naar Delft en omgekeerd.

Aansluiting achterliggend glastuinbouwgebied

Bij de Komkommerweg komt ook een directe aansluiting voor bedrijven in het achterliggende glastuinbouwgebied. Hierover zijn afspraken gemaakt met eigenaren aan de oostzijde van de Komkommerweg. Tuinbouwbedrijf gebr. Duijvestijn zal als eerste gebruik kunnen maken van deze nieuwe aansluiting. Na reconstructie van het gebied volgen meerdere bedrijven.

Planning

De hele weg - inclusief fietspad en fietstunnel - wordt het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. De rotonde N470/Komkommerweg wordt in opdracht van de gemeente door de provincie uitgevoerd.

Verkeersoverlast

Op verschillende momenten tijdens de werkzaamheden zullen fietspaden en wegen voor een korte of langer tijd worden afgesloten. Het gaat dan om de N470, Schimmelpenninck van der Oyeweg en Delftsestraatweg. Afsluitingen maken we vooraf bekend.

Fietspad N470 afgesloten

Vanaf maandag 8 oktober is het fietspad langs de N470 afgesloten voor de aanleg van de Komkommerweg. De afsluiting duurt tot eind april 2019.

Omleiding

Fietsers kunnen omrijden via de Schimmelpenninck van der Oyeweg. De omleiding wordt vooraf aangegeven met borden. Tijdens de eerste weken van de afsluiting staan er verkeersregelaars om het verkeer langs de afsluiting te regelen.

Documenten

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Bruin, te bereiken via telefoonnummer 14 015.

Luchtfoto van Pijnacker met ontwerp Komkommerweg ingetekend tussen Delftsestraatweg en N470