Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aandachtspunt: parkeren fase 4 Vrouwtjeslant

Parkeren is een bijzonder aandachtspunt in deze fase. Tijdens de informatieavond waren hier veel vragen over, omdat er veel gaat veranderen in de nieuwe situatie.

Geparkeerde auto's Kastanjelaan

Parkeervakken

Op dit moment is het parkeren niet geregeld met parkeervakken. Het gevolg is dat auto’s geparkeerd worden waar plaats is en woningen hierdoor niet goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten, zoals de brandweer. De brandweer moet woningen namelijk altijd vanaf twee kanten kunnen bereiken. Daar moeten we rekening mee houden bij de herinrichting.

De nieuwe parkeervakken, zorgen ervoor dat er straks minder parkeergelegenheid op de pleinen terugkomt dan er nu auto’s geparkeerd staan. Ter compensatie komen er meer parkeervakken langs de Sytwinde, zodat er in totaal meer parkeergelegenheid ontstaat dan er nu is. Het aantal parkeervakken is straks ruim voldoende, ook voor de toekomst.

Voorgestelde ideeën

Als gemeente begrijpen we dat deze wijziging in parkeermogelijkheden een ingrijpende verandering is. We kijken daarom goed naar voorgestelde ideeën van bewoners en leggen deze naast bestaande regels en richtlijnen. In ons definitief ontwerp zult u straks zien hoe we hier mee om zijn gegaan. Bij het definitieve ontwerp hoort een nota van beantwoording, waarin alle reacties op het voorlopig ontwerp worden beantwoord.