Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanbesteding sport- en speeltoestellen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft samen met de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer een Europese aanbesteding Speel- en sporttoestellen gehouden.

Met de definitieve gunning op 2 december 2016 werden de nieuwe leveranciers van de toestellen vastgesteld. Voor de speel- en sporttoestellen heeft de gemeente vanaf 1 januari 2017 met in totaal 15 leveranciers overeenkomsten afgesloten.

Als dat mogelijk is, dan zal de procedure tot aanschaf, levering en plaatsing van speel- en/of sporttoestellen samen met de omwonenden plaatsvinden.