Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aan het werk

Komt u binnenkort zonder werk te zitten? Of bent u werkloos? U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om actief werk te zoeken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de Participatiewet dat iedereen die dat kan in zijn eigen levensonderhoud voorziet.

Het zo snel mogelijk actief zoeken naar en accepteren van betaald werk is een voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering.

Werk.nl

Lukt het u zelf niet om werk te vinden? Dan kan de gemeente u samen met het UWV Werkbedrijf op weg helpen. U moet zich dan direct inschrijven bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekende. Dit kunt u doen via www.werk.nl .

Uw consulent bekijkt samen met u de mogelijkheden om zo snel mogelijk een betaalde baan te vinden. Via het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal zijn direct diverse vacatures beschikbaar.

Re-integratie of scholing

Kunt u niet direct aan het werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een re-integratie- of scholingstraject. Uw consulent bespreekt de mogelijkheden met u. Voor onze ondersteuning op weg naar werk moet u wat terug doen: u moet het traject actief doorlopen en u aan de afspraken houden. Uiteindelijk kan zo'n traject u helpen om weer werk te vinden.

Tegenprestatie

Iedereen die bijstand van de gemeente krijgt moet - als dat kan - iets terug doen voor de samenleving. Dat noemen wij een tegenprestatie. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp deelnemen aan de maatschappij. Als werken (nog) niet mogelijk is voor u, willen wij u toch stimuleren om toch zoveel mogelijk op andere manieren mee te doen aan de maatschappij. Het doen van vrijwilligerswerk draagt bovendien bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk. In de tijd dat u een tegenprestatie levert, moet u ook gewoon blijven solliciteren en naar werk zoeken.