Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aan de slag met lawaai van wegverkeer en treinen

Het Actieplan geluid 2014-2018 is vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente gaat doen om de situatie te verbeteren van inwoners die op een plek wonen met veel omgevingslawaai van wegverkeer en treinen.

Vrouw met kussen over haar oren tegen lawaai

De gemeente bracht in de zomer van 2012 de geluidsituatie in beeld in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai. In het Actieplan staat wat de gemeente de komende jaren kan doen met deze inventarisatie.

Hinder beperken

Hiervoor stelde de gemeente twee jaar geleden een beleidsplan op: gebiedsgericht geluidbeleid. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van huizen, aanleg of wijziging van wegen, ziet de gemeente er scherp op toe dat er voldoende maatregelen worden getroffen om geluidhinder te beperken.

Meer informatie

U kunt het plan inzien vanaf 20 februari tot 3 maart. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Meer informatie: Simone Buddenmeijer via tel. 14015 of e-mail: s.buddemeyer@pijnacker-nootdorp.nl.