Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

30 km-zone en parkeerverbodzone in Pijnacker Noord

Wist u dat in een deel van de wijk een 30 km-zone en parkeerverbodzone gelden? Binnen een 30 km-zone zijn alle kruisingen gelijkwaardig. Dat betekent dat bestuurders van rechts, dus ook fietsers en bromfietsers, voorrang hebben! De parkeerverbodzone houdt in dat u alleen mag parkeren in een met een P gemarkeerd parkeervak.

Parkeer in de vakken

Er wordt nogal eens geparkeerd buiten de nieuw ingerichte parkeervakken en soms zelfs op de pleintjes. Dit is absoluut niet de bedoeling. Er is bewust voor gekozen om op bepaalde plekken geen parkeerplaatsen te maken. Dit kan zijn voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en vuilnisauto’s, soms om particuliere in- en uitritten goed bereikbaar te houden, of gewoon voor de verkeersveiligheid. Parkeren buiten de vakken kan u een boete opleveren.

Woonerf

De Geleerdenbuurt is als woonerf ingericht. Hier geldt een maximum snelheid van 15 km/uur en voetgangers mogen hier met voorrang op de rijbaan lopen.