Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

2018-2022: Pijnacker-Nootdorp Verder in Verbinding

College en raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan verder in verbinding met de samenleving. In de uitvoeringsagenda 2018-2022 staan afspraken om een betrouwbaar en participatief bestuur te zijn voor onze inwoners, maatschappelijke organisatie en ondernemers.

Het college legt de komende jaren nadruk op 13 speerpunten die in de uitvoeringsagenda zijn opgenomen. Iedereen is welkom om mee te doen met de uitvoering.

Deze agenda is de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord ‘Verder in Verbinding’ dat door alle raadspartijen is ondertekend.