Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

1,4 miljoen euro voor geothermieprojecten

Het Stadsgewest Haaglanden heeft een subsidie toegezegd voor het aardwarmtenetwerk in Pijnacker Noord dat kweker Ammerlaan samen met Stedin, Rondom Wonen en de gemeente wil realiseren.

Kassen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangt samen met Delft, Midden-Delfland en Westland in totaal € 1,4 miljoen subsidie voor geothermieprojecten. Aan elke gemeente is € 350.000 subsidie verleend. Als deze innovatieve projecten met hoge investeringskosten worden gerealiseerd, wordt volgens de berekeningen circa 36,7 miljoen m3 gas bespaard ofwel het gemiddeld gasverbruik van bijna 23.000 huishoudens. De gemeente heeft onlangs ook een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie voor het aardwarmteproject FES Oostland.

Samen sterker

De gemeente bundelt de krachten om de warmtetransitie met name in de glastuinbouw te versnellen. Ze gaat met Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland’ aan. De stakeholders willen in 2020 20 petajoule (7 maal de warmtebehoefte van de Pijnacker-Nootdorpse glastuinbouw) aan duurzame warmte gerealiseerd hebben. Hiervoor wordt een gezamenlijk Programmabureau opgericht dat lokale collectieve warmteprojecten uit onze regio procesmatig en financieel gaat ondersteunen, zodat business cases ontstaan die banken kunnen financieren.

Op 11 oktober ondertekent wethouder José van Egmond de samenwerkingsovereenkomst met de provincie en andere stakeholders. De wethouder vertegenwoordigt hierin de Greenport Westland-Oostland.