Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Oud Delfgauw

Woensdag 23 mei houdt de gemeente van 19.00 uur een wijkschouw in Oud Delfgauw.

Bord Delfgauw

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 20 mei bij wijkmanager Marjolein van der Vlies, tel 14 015 of m.vandervlies@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.