Terug naar het overzicht

Vervoersbeperking: Vogelgriep in Vlaardingen

Er is vogelgriep vastgesteld op een kinderboerderij in Vlaardingen, waardoor er een vervoersbeperkingsgebied van 10 km om het bedrijf is vastgesteld. Een groot deel van Pijnacker-Nootdorp valt in het vervoersbeperkingsgebied. Daarom is er een vervoersverbod dat ook geldt voor een deel van onze gemeente.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie hierover de website van de Rijksoverheid.