Terug naar het overzicht

Verlenging inlevertermijn Leefbaarheidsonderzoek

Een paar weken geleden hebben ruim 6.100 inwoners een vragenformulier voor het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek ontvangen. De termijn voor het invullen en inleveren van het formulier is verlengd tot en met vrijdag 16 april.

In het formulier kunnen inwoners rapportcijfers geven voor leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Het formulier is zodanig opgesteld dat het binnen enkele minuten kan worden ingevuld. Dat kan op papier of via internet met een speciale inlogcode. Inwoners die uitgenodigd zijn deel te nemen, hebben een inlogcode hiervoor ontvangen.

Vragen of opmerkingen?

Met dit onderzoek wil de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld brengen. De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Waar nodig en mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Peter van der Sman van de afdeling Wijkzaken, tel. 14 015.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkzaken, tel. 14 015