Terug naar het overzicht

Vacature: burgemeester

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wij zoeken een burgemeester die de gemeente door en door kent of leert kennen, zichtbaar is en weet te verbinden. Een burgemeester die de belangen van de gemeente behartigt én samenwerking zoekt in de regio om de positie van onze gemeente te versterken. Een burgemeester die van Pijnacker-Nootdorp houdt en de capaciteit heeft de gemeente bestuurlijk nog beter op de kaart te zetten. 

Onze nieuwe burgemeester:

  • is een burgemeester met een hart voor mensen en geeft om de flora en fauna om ons heen;  
  • staat midden in de samenleving, met hart en een luisterend oor voor de inwoners; 
  • is net zo benaderbaar als de buurvrouw/man met wie je wekelijks gezellig koffie drinkt; 
  • loopt over straat in het dorp, is aanspreekbaar, verbindt en is tegelijk een goed bestuurder; 
  • durft buiten de lijntjes te kleuren en heeft lef; 
  • is zoals onze gemeente: gevarieerd, staat open voor groei en ontwikkeling en houd zich staande tussen grote buren; 
  • is betrokken, bestuurlijk, objectief, doortastend, maar bovenal de allergrootste fan van Pijnacker-Nootdorp.

Terugkijken video profielschetsvergadering 10 mei 2021

Over onze gemeente

In onze gemeente is het prettig wonen en werken in een groene landelijke omgeving in het midden van de grote steden. Pijnacker-Nootdorp vormt de groene parel van de belangrijkste economische regio van Nederland. Met de glastuinbouw, die nationaal en internationaal in de picture staat, hebben we een toonaangevende bedrijvensector binnen de gemeentegrenzen. Onze gemeente is financieel gezond. Onze uitdagingen liggen op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en het accommoderen van de extra ruimte die wonen, werken, mobiliteit en groen in onze gemeente vragen. 

Informatiepakket

Solliciteren

Herkent u zichzelf in de profielschets? Dan bent u misschien wel onze nieuwe burgemeester en ontvangen wij graag uw sollicitatie. U kunt uw sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk 4 juni 2021 bij de commissaris ontvangen zijn. U kunt bij het solliciteren gebruikmaken van de digitale sollicitatiebrief. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Planning

Na het zomerreces gaat de vertrouwenscommissie op bezoek bij de Commissaris van de Koning om de sollicitatiebrieven op te halen en kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. De vertrouwenscommissie draagt vervolgens twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad op 20 september 2021 een keuze heeft gemaakt, zorgt de Commissaris voor de benoeming door de Koning. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting maandag 17 januari 2022 geïnstalleerd. De sollicitatieprocedure is vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk. 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kabinet van de commissaris van de Koning, via tel. 070-4416446 of via burgemeestersinfo@pzh.nl.